Vida de pagès

El Mas dels Frares és, principalment, una masia dedicada a les activitats agropecuàries, on les feines al camp hi són encara ben presents: pastura del bestiar, conreu de terres, cultiu de l'hort...

La cerca de tranquil·litat i d'espais naturals s'ha convertit en l'objectiu fonamental d'un conjunt de gent cada vegada més nombrós durant les seves vacances. És per això que el Mas també s'ha proposat allotjar hostes amb la possibiltat que aquests puguin mantenir un contacte directe amb la vida de pagès, tot aprofitant el magnífic entorn natural on està situat.

Tots els visitants poden gaudir observant les feines al camp, però a més, se'ls ofereix la possibilitat de colaborar-hi ajudant a les activitats de la granja.