Preus

Preus per persona i dia:

Allotjament 1dia:.............................................. 30 €

 

Nens (menys de 7 anys):

Allotjament 1 dia:................................................15 €

 

Lloguer casa complerta grups (10 persones)

Cap de Setmana(2dies).............:.....................................500 €
Cap de Setmana (1dia)....................................................300 € 
Setmana sencera(4 Dies)................................................800 €
Setmana sencera(5 dies)................................................980 €
Setmana sencera(6 dies)..............................................1100 €
Preu per persona en grup a partir de 10 i fins 13............+25 €

 

* Servei addicional de bressol o llit.